Historie

Kærhuset blev indviet den 11.09.1983.

 

Bygningen var blevet rejst på initiativ af Billund Y`S Men`s Club.

Ideen var at rejse et hus, der kunne være en god og velfungerende

ramme omkring det folkekirkelige børne- og ungdomsarbejde i Billund.

Målsætningen var, at de ydre rammer ikke måtte være en hindring for

arbejdet i de forskellige organisationer: søndagsskolen, spejderarbejdet,

KFUM & KFUK, m.fl. og at de økonimiske forhold ikke måtte blive en

belastning for de aktive ledere.

Klubbens projektgruppe havde altså to fronter at arbejde på:


1. Bygningens beliggenhed, størrelse og indretning.

Billund Kommune var meget velvillig og stillede grunden vederlagsfrit til rådighed.

Størrelse og udformning fik vi god hjælp til fra arkitekt Erik Bahn, der selv var mangeårig spejder.


2. Finanseringen af byggeriet.

Opgaven var at rejse så mange penge, at vi kunne aflevere et gældfrit hus. Det lykkedes over al forventning.

En husstandsindsamling i Billund gav et pænt resultat, og ansøgninger til en lang række fonde gav også et pænt resultat, men helt afgørende blev det, at Ole Kirks Fond tilbød at dække alle byggeomkostninger.


De penge, som var kommet ind på anden måde indgik nu i en fond;

Støttefonden af 1983, som dækker de udgifter, der ikke er dækket igennem offentlig tilskud.

Vi kunne nu gå i gang med byggeriet.

KG Byg var hovedintrepenør og samtidig en uvurderlig rådgiver hele vejen igennem.

Huset blev på 625 kvm + 230 kvm udendørs, overbygget gangareal.


Ved indvielsen den 11.9.1983 blev huset overdraget til Den selvejende institution Kærhuset, der ledes af en bestyrelse med 2 brugerrepræsentanter og 3 repræsentanter fra Billund Y`s Men`s Club.
Y's Men's klubbens største enkeltengagement


De grønne spejdere i Billund havde trange kår omkring 1980 - pladsmæssgt set. Drengene holdt til i "Hytten", der var KFUM`s tidligere husflidsskole. Pigerne havde lånt "KG`s hus" af LEGO. Pladsen var begge steder utilstrækkelig og utidssvarende, og der manglede helt udenomsarealer.


Man kunne desuden forudse, at begge huse inden længe måtte vige pladsen for bymidteudviklingen i Billund.

Det var i korthed resultatet af en behovsundersøgelse, som Billund Y`s Men`s Club satte i gang i l980.

Udvalget gik nu i gang med at afdække det detaljerede pladsbehov, ikke blot hos spejderne, men også hos andre grene af det

folkekirkelige ungdomsarbejde: KFUM & KFUK, Søndagsskolen, m.fl. og på denne baggrund blev der udarbejdet et skitseprojekt for et hus, der kunne rumme det hele.


Det blev ikke nogen helt lille sag: Et hus på 650 kvm + 220 kvm udendørs, overbygget gangareal.

Sagen udviklede sig til at blive det største enkeltprojekt, som Billund Y`S Men`s Club har engageret sig i, både økonomisk og praktisk. Det var nemlig en del af vores målsætning, at huset skulle være så velfunderet, at økonimien ikke blev nogen belastning for brugerne / lederne i det daglige arbejde. Med andre ord: Huset skulle være gældfrit ved ibrugtagningen.


Klubbens første udvalg blev nu omdannet til en projektgruppe, der skulle styre hele sagen: Planlægning, pengerejsning og byggestyring. Vi fandt den helt rigtige grund, ejet af Billund Kommune, som var meget positiv overfor projektet og stillede grunden vederlagsfrit til rådighed. En husstandsindsamling og ansøgninger til en række fonde gav et flot resultat, men slet ikke nok til at dække byggeomkostningerne, men så trådte Ole Kirks Fond til og tilbød at dække disse.


Sagen var klar. Vi kunne gå i gang med byggeriet, som var i hovedentreprise hos KG Byg, der var en uvurderlig hjælp hele vejen igennem. Byggeriet startede i begyndelsen af 1983, og den 11.09.1983 kunne vi indvi huset og overdrage det til Den selvejende institution Kærhuset, der bliver ledet af en bestyrelse med 2 brugerrepræsentanter og 3 repræsentanter for Billund Y`s Men`s Club.


De indsamlede midler fra Billunds borgere og fra en række fonde og pengeinstitutter indgik i en fond, som dækker den del af driftsudgifterne, som ikke er dækket igennem offentlige tilskud.

Vi har således nået vor målsætning: Et velfungerende hus med en sund økonomi.KFUM & K spejderne satte to verdensrekorder ved indvielsen 11.09.1983:


I dag er det hverdag for de fleste mennesker. Også for brugerne af det nye store ungdomshus i Billund "Kærhuset".

Trætte brugere sikkert, for i hele weekenden festede de til den helt store guldmedalje sammen med omkring

1000 små og store interesserede borgere i Billund by og omegn.


"Kærhuset" blev ganske enkelt indviet, som det sig hør og bør med et sådant stort projekt. Med maner!

Og tilmed lykkedes det for KFUM & K spejderne at krydre det hele med to verdensrekorder:

Pigerne strikkede i løbet af 24 timer et kæmpe halstørklæde på 15,49 meter af lutter garnrester, som de i tiden op til rekordforsøget havde samlet sammen i hele byen.

Og drengene især roverne - bagte et kæmpe snobrød på 78,30 meter i et stykke af 100 kg dej. Rekordforsøget med snobrødsbagning var ellers lige på nippet til at blive aflyst, fordi der under lørdag aftens kæmpelejrbål var faldet 45 mm regn,

så hele ovnområdet stod søndag formiddag under vand, fortæller formanden for den selvejende institution "Kærhuset", Asbjørn Bach. Han er i øvrigt helt overvældet over den store interesse, der var for at være med til indvielsen af ungdomshuset.

Vi gætter os frem til, at der i løbet af hele weekenden må have været omkring 1000 mennesker med til de mange aktiviteter og til selve indvielseshøjtideligheden i går eftermiddag, siger han og udtrykker en stor glæde på bestyrelsen og brugernes vegne for denne interesse.

"Kærhuset" fik også mange gaver under indvielsen. Blandt andet en indgangsportal skænket af håndværkerne, sodavand fra brugsen, træer fra spejderne i Vorbasse, håndklæder fra Grindsted sparekasse og en stor pengegave fra Inger og K.G.Hansens fond.
Tale om to overdragelser:


Indvielseshøjtideligheden blev indledt med en officiel hejsning af flaget, hvorefter der var sang og spil af spejderne for de mange fremmødte tilhørere. Ejnar Borg Hansen fra firmaet KG-Byg i Grindsted overdragede så det færdige projekt til bygherren -

Billund Y`S Men`s Club - med Bent Knudsen som modtager i hans egenskab af formand for byggeudvalget.

Og straks derefter videregav Bent Knudsen ungdomshuset til formand for den selvejende sititution, Asbjørn Bach,

med disse ord: Jeg er i den lykkelige situation at kunne videregive resultatet af vore fælles anstregelser til de

egentlige modtagere, nemlig de fremtidige brugere af huset, som er søndagsskolen, KFUM & K spejderne,

KFUM & K`S civile børnearbejde, KFUM & K`S civile voksenarbejde og Gospelgruppen.


Det er disse grupper, som fremover skal bruge disse faciliteter, og bruge dem, håber vi,

så den målsætning må blive opfyldt, som vi i Billund Y`S Men`s Club satte os for, for 2 år siden

og som vi har fået indgraveret i denne plade til jer som et synligt bevis på overdragelsen.

Vi ønsker jer Guds Velsignelse til, sagde Bent Knudsen og overrakte hermed projektet til Asbjørn

med en konstatering af, at Kærhuset fra dette øjeblik var overdraget til den selvejende institution,

og at ansvaret for den daglige ledelse var lagt i hænderne på en bestyrelse

med repræsentanter for brugerne og fra Billund Y`S Men`s Club.


Asbjørn takkede for overdragelsen. Og en af de store spejdere, Ole Rasmussen samt repræsentanter

for de øvrige brugergrupper takkede for denne store gave og lovede at bruge den godt samt med omtanke.

Både Bent Knudsen og Asbjørn Bach gjorde i øvrigt i deres taler meget ud af at få sagt en rigtig stor

og varm tak til alle, som under en eller anden facon havde ydet et bridrag til dette fornemme resultat.Sund balance


Godtfred Kirk Christiansen bragte en hilsen fra Ole Kirks Fond og ønskede tillykke med resultatet.


Der har ligget en stor idealistisk indsats bag, som fortjener en stor påskønnelse.

En indsats, som ikke mindst i vor tid er et bevis på, at det kan nytte at tage et initiativ.


Da jeg var helt ung, var der ikke noget der hed tilskud fra det offentlige.

Vi måtte klare os selv også inden for børne- og ungdomsarbejdet, men det gav sammenhold.


I dag er vi i Danmark i de fleste tilfælde gået i den grøft ved blot at kræve.

 

Vi ser her i dag et bevis på noget, som jeg vil karaktirisere som en sund balance

mellem det at yde og kræve eller yde og nyde.

Det giver gositiv samarbejde, sammenhold og positiv inspiration.


Han ønskede herefter brugerne tillykke med huset og håbede,

at det ville give sig udslag i forsatte initiativer for den kommende generation.


Der blev endvidere talt af bl.a. borgmester Erik Tychsen og pastor Ellen de Place.

Kærhuset, Kærhusvej 4, 7190 Billund